Valná hromada - svolání

Valná hromada TJ SOKOL STAROVICE z.s. se uskuteční v sobotu 26.1.2019 v 17:00 hod. v sokolovně.

Valná hromada TJ SOKOL STAROVICE z.s. se uskuteční 26.1.2019 v 17:00 hod. v sokolovně.

Program:

Zahájení - volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise, program jednání

Zpráva o činnosti za rok 2018

Zpráva o hospodaření za rok 2019

Volba orgánů TJ Sokol

Plán činností ne rok 2019

Investiční plán na rok 2019

Různé

Diskuze

Závěr