Našim cílem je

poskytnutí potřeb pro organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené našim občanům a členům bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek. Především pro děti a mládeže je sport potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je poskytnuti smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování děti a mládeže.

Hráči, trenéři, fanoušci - my jsme jeden tým

Fotbal
Fotbal
Tenis
Tenis
Turistika
Turistika